Stora pölsans dykarklubb

Gasfyllning

Klubben har bildat en gasfyllningssektion bestående av 15 medlemmar. Tanken med sektionen är att den skall sköta klubbmedlemmars behov av gasfyllningar. Alla sektionens medlemmar har genomgått utbildning för att kunna blanda gas. Dock sker all fyllning i mån av tid. Klubben har som ambition att alltid ha en större mängd syre och helium hemma för att säkerställa klubbens behov av blandgas.

Sektionen har tillgång till följande utrustning:

© 2005-2009 Stora pölsans dykarklubb