Stora pölsans dykarklubb

Medlemskap

Medlemsavgifter 2009

Medlemsavgiften sättes in på klubbens postgiro 338395-7.

Ifylld ansökningsblankett skickas till Anders Lindberg.

© 2005-2009 Stora pölsans dykarklubb