Stora pölsans dykarklubb

Dykutbildning i Stora pölsans DK

Stora pölsans nuvarande inrikting är lite mer avancerad dykning och därmed har vi valt att i dagsläget inte hålla några nybörjarkurser (CMAS/SSDF enstjärnig kurs) samt fortsättningsutbildningar (CMAS/SSDF tvåstjärnig kurs). Utbildningsfokus har vi valt att lägga på specialkurser och instruktörsutbildningar.

Klubben har ett stort antal medlemmar som är instruktörer vilket gör det möjligt att förmedla lämpliga kontakter om man vill prova att gå en kurs inom ett annat utbildningssystem som tex PADI eller IANTD.

Kommande kurser

Anmälning och frågor skickas till Anders Lindberg

Kursstart
Plats
Mer info
Inga kurser just nu.
CMAS/SSDF Nitroxkurs och gasblandningskurs hålles fortlöpande på begäran. Minst 4 deltagare krävs.

Avslutade/pågående kurser (senaste 3)

Kursstart
Plats
Mer info
2010-09-10 Göteborg SSDF/CMAS Avancerad Nitroxkurs
Intensiv Avancerad Nitroxkurs En CMAS/SSDF "intensiv" avancerad nitroxdykningskurs kommer att hållas 10-12/9 samt 9-10/10. Det finns det några platser kvar på kursen. För anmälan/info kontakta Anders Lindberg alindber2002@gmail.com alt 0705-201873
2007-09-15 Göteborg SSDF/CMAS Normoxisk Trimixkurs
SSDF/CMAS Normoxisk Trimixkurs Normoxisk Trimixkurs. Kursstart sept. För mer info kontakta Anders alindber2002@gmail.com el. 070-6045613
2007-05-11 Göteborg Intensiv Avancerad Nitroxkurs
En CMAS/SSDF "intensiv" avancerad nitroxdykningskurs kommer att hållas 11-13/5 samt 2-3/6. Det finns det några platser kvar på kursen. För anmälan/info kontakta Anders Lindberg alindber2002@gmail.com alt 070-6045613

Dykkurser

CMAS/SSDF *** Trestjärnig dykkurs

Den högsta vanliga dykutbildningen inom SSDF/CMAS. Som trestjärnig dykare förväntas du ha mycket stora kunskaper inom sportdykning, både praktiskt och teoretiskt. Under kursens gång får du kompletta kunskaper om bla dykmedicin, fysik och avancerade dykmetoder. Dessutom får du genomföra övningar som ska ge dig praktiska färdigheter i avancerade dykmetoder och organisation och dykledning av grupper med dykare av alla certifikatstyper. En erfaren och ansvarsfull dykare som anses kompetent att leda andra dykare, oberoende av certifikat. Efter den här utbildningen anses du vara kompetent att dyka till max 39 meters djup. Normer & krav

Specialkurser

CMAS/SSDF Dykledarkurs

Som dykledare ansvarar man för att klubbdykningar eller andra typer av dyk som har dykledare utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dykledaren har kunskaper om dykmetoder, säkerhetsrutiner, larmning och oxygenterapiutrustning. Dykledaren har alltid det övergripande säkerhetsansvaret vid dykning. Dykparen som genomför dykningar för dykledare har dock själva totalt ansvar för sin dykning under vattnet. Normer & krav

CMAS/SSDF Nitroxkurs

Vill du göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt "säkrare" dyk (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka) så är Nitroxkursen något för dig! Under kursens gång får du lära dig grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t.ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket resp för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får du lära dig att analysera oxygenhalten i nitroxflaskor. För att börja kursen skall du ha ett **CMAS certifikat eller motsvarande samt 40 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 50 dyk, se vidare Normer & Krav. Efter avslutad utbildning har du tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40 % oxygen. Normer & krav

CMAS/SSDF Avancerad nitroxkurs

Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer kring dykning med nitrox, fokuserat på accelererad dekompression med en dekogas. Under kursens gång får du teoretiskt och praktiskt erfarenheter och kunskap kring bl.a. dekompressionsteori, gasers påverkan på kroppen, psykologi och stresshantering samt avancerad dykplanering. Hur du skall konfigurera din dykutrustning diskuteras både teoretiskt och praktiskt. Förutsättning för att börja kursen är att du har ett SSDF/CMAS Nitroxcertifikat eller motsvarande samt 100 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 120 dyk, se vidare Normer & Krav. Du måste själv ta ett stort eget ansvar för att nå de uppställda målen under kursen. Efter avslutad utbildning har du kunskap och färdighet att dyka med samtliga nitroxblandningar och dekompression med upp till 100 % oxygen. Normer & krav

CMAS/SSDF Gasblandningskurs

Detta är kursen för dig som vill lära dig att blanda nitrox- och trimixblandningar på ett säkert sätt. Eleverna kommer att både teoretiskt och praktiskt att blanda gas via partialfyllningsmetod och via gasbooster.

Instruktörskurser

CMAS/SSDF Enstjärnig instruktörskurs

Det här är första steget på instruktörsstegen. Under din utbildning får du lära dig att ta hand om och utbilda dykare både teoretiskt och praktiskt. Under kursens gång får du bla utbildning i pedagogik, psykologi, lektionsplanering samt de regler och normer som styr vår dykutbildning. Efter kursen får du hjälpa till på samtliga de dykkurser(med undantag för vissa specialkurser) som finns inom SSDF/CMAS. Normer & krav

CMAS/SSDF Tvåstjärnig instruktörskurs

Som tvåstjärnig instruktör anses du vara kapabel att ansvara för en hel dykkurs med allt vad det innebär i form av planering, undervisning, elevbedömning, examination och slutdyken i öppet vatten. Du får utbilda och certifiera samtliga nivåer av dykare och efter tilläggsutbildning får du även hålla vissa specialkurser, som tex nitroxdykning. Som tvåstjärnig instruktör får du även utbilda elever i fri uppstigning(nöduppstigning) och du får vara handledare på en- och tvåstjärnig instruktörskurs. Normer & krav
© 2005-2009 Stora pölsans dykarklubb